wedstrijdreglement H.S.V. “DE VIJVER,, Zutphen.

 

WEDSTRIJDLEIDER IS HERKENBAAR AAN EEN ORANJE HES. /  JAS.

 

 

Er wordt gevist op gewicht, m.u.v. snoek, snoekbaars en paling.


Gebruik van aas is vrije keuze, met uitzondering van vers de vase en gekleurde maden.
Imitatie aas is wel toegestaan.


Het gebruik van een katapult is op eigen risico .


Het gebruik en of in het bezit hebben van een Fishfinder is verboden.


Er mag slechts met 1 hengel gevist of gevoerd worden.


Vis bewaren in een niet metalen leefnet dit dient vanaf het eerste signaal tot aan de weging in het water te blijven. Vis in levende staat aanbieden. het leefnet mag alleen aan de buitenkant verzwaard worden.


Het leefnet moet min. 40 cm. in doorsnede zijn en min. 3.50 meter lang zijn.


Peilen voor aanvang van de wedstrijd is toegestaan.


1e signaal voeren en vissen. 2e signaal einde wedstrijd.
De tijdens het 2e signaal aangeslagen vis telt nog mee.


Indien na het eindsignaal nog vis wordt gevangen volgt diskwalificatie.


Hulp van derden is alleen toegestaan als hiervan vooraf melding is gemaakt.


Achterpoten van het plateau mogen niet in het water staan. als er te weinig ruimte is voor het leefnet dan eerst overleggen met de wedstrijdleider.


Onderling ruilen van plaats nummers is verboden.


Max. 2 meter links of rechts van het plaats nummer de stek opbouwen bij de IJssel bij een hele krib.

Bij in en uitstromend vissen 5 meter vanuit het midden van de krib blijven.


De wedstrijdleider kan ten allen tijde de wedstrijd staken of tijdelijk stilleggen ook vist iedereen op eigen risico.


De wedstrijdleider VERENIGING kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade.


Iedere poging tot bedrog of misleiding of onsportief of aanstoot gevend gedrag kan leiden tot diskwalificatie.


Max. 20 kg vis per leefnet zit er meer in dit dan eerst laten wegen.


Zit er bij het wegen meer vis in het leefnet dan wordt het afgerond op 20 kg.


Gewonnen prijzen persoonlijk afhalen bij verhindering, altijd in overleg met de wedstrijdleider.


Bij geschillen is de mening (Besluit) van de wedstrijdleider van doorslaggevend.


Laat uw vis stek netjes achter.


ELKE DEELNEMER AAN EEN VISWEDSTRIJD VAN H.S.V “DE VIJVER,, Zutphen dient dit reglement te kennen.