H.S.V De Vijver Zutphen is blij dat veel mensen momenteel hun ontspanning vinden in het vissen, maar wil ook net als iedereen bijdragen aan de bestrijding van het corona virus. Het strikt naleven van de afgekondigde maatregelen is niet alleen van belang voor je eigen gezondheid en die van anderen, maar ook om de komende tijd te kunnen blijven vissen. Neem ze daarom serieus en handel hier als sportvisser naar. De volgende richtlijnen brengen we nogmaals met klem onder de aandacht:

 • Heb jij of een gezinslid verschijnselen van griep of verkoudheid? Blijf dan thuis!

 

 • Ben je volledig klachtenvrij en wil je gaan vissen? Ga dan alleen op pad, ook als je naar de visstek reist of wanneer je met een boot het water opgaat (met uitzondering van personen uit hetzelfde huishouden).

 

 • Kies je stekken bij voorkeur in landelijk gebied, zodat je geen of weinig andere mensen tegenkomt en het verbod op groepsvorming niet overtreedt.

 

 • Houd je te allen tijde aan de minimale afstand van 1,5 meter. Neem echter het zekere voor het onzekere en houd zoveel mogelijk afstand, ook tijdens loten en prijsuitreiking.                                                                                                                                                                                                                     
 • Protocol verantwoord vissen bij hengelsportverenigingen                                                                                                                                     
  Alle hengelsportactiviteiten voor nu en in de nabije toekomst vereisen hygiëneprotocollen. Daarin staat
  beschreven hoe verenigingen hun clubactiviteiten in corona tijd kunnen organiseren aan de hand van een
  stappenplan. Het gaat hierbij om activiteiten als:                                                                                                                                                
  - een intern en extern verenigings wedstrijden;
  - een jeugdactiviteit, verenigings activiteiten.                                                                             
                                                                                                                                            
  Algemene borging Corona maatregelen voor hengelsportverenigingen.                                                                                                         
  Bij de organisatie van de verenigingsactiviteiten spelen de volgende algemene voorwaarden:                                                                      
  • Kleinschalige lokale activiteit voor eigen leden: dicht bij huis, zo klein mogelijke reisafstand.
  • Minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar & hygiënemaatregelen
  o Extra taken vereniging
  o Toepassen maatregelen volgens het stappenplan
  • Maximaal 30 deelnemers. Deelnemers moeten zich registreren en VOL=VOL.
  • Corona verantwoordelijke aanstellen t.b.v. toezicht en handhaving

 

      Het Bestuur.